CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

Bình chọn:
4.9 trên 105 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất và ứng dụng của hidro

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất và ứng dụng của hidro

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Lý thuyết: Bài luyện tập 7

1. phần hóa học của nước.

Xem chi tiết

Lý thuyết Điều chế hiđro - phản ứng thế

Trong phòng thí nghiệm, điều chế hiđro bằng tác dụng của axit ...

Xem chi tiết

Lý thuyết Phản ứng oxi hóa - khử hóa học 8

Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

Xem chi tiết

Lý thuyết Axit - Bazơ - Muối

1. Phân tử gồm

Xem chi tiết

Lý thuyết Bài luyện tập 6

Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ ...

Xem chi tiết

Lý thuyết nước

1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính chất - ứng dụng của hiđro

1. Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK hóa học 8

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK hóa học 8

Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK hóa học 8

Giải bài 3 trang 109 SGK Hóa học 8. Chọn cụm từ cho thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 109 SGK hóa học 8

Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất