CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bình chọn:
4.5 trên 104 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 -  Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 -  Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 -  Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 -  Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 -  Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 -  Chương 3 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 65 sgk hóa học 8 Bài 1 trang 65 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 65 SGK Hóa học 8. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử

Xem chi tiết
Bài 2 trang 65 sgk hóa học 8 Bài 2 trang 65 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 65 SGK Hóa học 8. Em hãy tìm khối lượng của:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 65 sgk hóa học 8 Bài 3 trang 65 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 65 SGK Hóa học 8. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 65 sgk hóa học 8 Bài 4 trang 65 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 65 SGK Hóa học 8. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O; HCl; Fe2O3; C12H22O11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 67 sgk hóa học 8 Bài 1 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 67 SGK Hóa học 8. Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau

Xem chi tiết
Bài 2 trang 67 sgk hóa học 8 Bài 2 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 67 SGK Hóa học 8. Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 67 sgk hóa học 8 Bài 3 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 67 SGK Hóa học 8. Em hãy tính số mol, thể tích khí, thể tích của hỗn hợp khí ở đktc.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 67 sgk hóa học 8 Bài 4 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 67 SGK Hóa học 8. Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 67 sgk hóa học 8 Bài 5 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 5 trang 67 SGK Hóa học 8. Cho 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 67 sgk hóa học 8 Bài 6 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 6 trang 67 SGK Hóa học 8. Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài