CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 113 phiếu
Phương pháp giải một số bài tập tính tỉ khối của chất khí

Tổng hợp một số phương pháp một số bài tập tính tỉ khối của chất khí có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Một số bài tập điển hình về mol có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số bài tập điển hình về mol đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học đầy đủ các dạng từ dễ đến khó

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về công thức hóa học

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về công thức hóa học từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất đầy đủ các dạng từ dễ đến khó

Xem chi tiết

Lý thuyết Tỉ khối của chất khí

Công thức tính tỉ khối của:

Xem chi tiết

Lý thuyết Mol

Định nghĩa: Mol là những chất có chứa

Xem chi tiết

Lý thuyết Bài luyện tập 4

Mol là lượng chất chứa

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính theo phương trình hóa học.

Các bước tiến hành:

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính theo công thức hóa học.

Các bước tiến hành:

Xem chi tiết

Lý thuyết Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất.

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất

Xem chi tiết

Bài 1 trang 65 sgk hóa học 8

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 sgk hóa học 8

Em hãy tìm khối lượng của:

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 sgk hóa học 8

Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 sgk hóa học 8

Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O; HCl; Fe2O3; C12H22O11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 67 sgk hóa học 8

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 sgk hóa học 8

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào...

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 67 SGK Hóa học 8. Em hãy tính số mol, thể tích khí, thể tích của hỗn hợp khí ở đktc.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 67 SGK Hóa học 8. Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 5 trang 67 SGK Hóa học 8. Cho 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất