Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Bình chọn:
4.1 trên 452 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế oxi – phản ứng phân hủy có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế oxi – phản ứng phân hủy có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

1. Điều chế oxi

Xem chi tiết

Bài 1 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8. Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8. Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Xem lời giải

Bài 6 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

Xem lời giải