Bình chọn:
4.2 trên 252 phiếu
Bài tập 1 - Trang 100 - SGK Hóa học 8 Bài tập 1 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 100 SGK Hóa học 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi

Xem chi tiết
Bài tập 2 - Trang 100 - SGK Hóa học 8 Bài tập 2 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 100 SGK Hóa học 8. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

Xem chi tiết
Bài tập 3 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 3 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 8. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 4 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 4 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 8. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

Xem chi tiết
Bài tập 5 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 5 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8. Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

Xem chi tiết
Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 8. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 101 SGK Hóa học 8. Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

Xem chi tiết
Bài tập 8 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 8 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 8 trang 101 SGK Hóa học 8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay