Bài 29. Bài luyện tập 5

Bình chọn:
4.1 trên 360 phiếu
Lý thuyết chương oxi - không khí

Kiến thức cần nhớ : 1. Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa...

Xem chi tiết

Bài tập 1 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi

Xem lời giải

Bài tập 2 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

Xem lời giải

Bài tập 3 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 4 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 8. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

Xem lời giải

Bài tập 5 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8. Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

Xem lời giải

Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 8. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

Xem lời giải

Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

Xem lời giải

Bài tập 8 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

Xem lời giải