Bài 29. Bài luyện tập 5 - Hóa học 8

Bình chọn:
4.1 trên 308 phiếu
Bài tập 1 - Trang 100 - SGK Hóa học 8 Bài tập 1 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 100 SGK Hóa học 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi

Xem chi tiết
Bài tập 2 - Trang 100 - SGK Hóa học 8 Bài tập 2 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 100 SGK Hóa học 8. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

Xem chi tiết
Bài tập 3 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 3 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 8. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 4 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 4 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 8. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

Xem chi tiết
Bài tập 5 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 5 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8. Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

Xem chi tiết
Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 8. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 101 SGK Hóa học 8. Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

Xem chi tiết
Bài tập 8 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 Bài tập 8 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 8 trang 101 SGK Hóa học 8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

Xem chi tiết


Gửi bài