CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxit có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxit có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Một số bài tập điển hình về sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế oxi – phản ứng phân hủy có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế oxi – phản ứng phân hủy có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxi có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxi có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Không khí – Sự cháy có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Không khí – Sự cháy có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Lý thuyết về oxit

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Xem chi tiết

Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Xem chi tiết

Lý thuyết điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

1. Điều chế oxi

Xem chi tiết

Lý thuyết tính chất của oxi

Tính chất vật lí : Là chất khí, không màu, không mùi...

Xem chi tiết

Lý thuyết không khí – Sự cháy

Thành phần của không khí : không khí là hỗn hợp nhiều chất khí.

Xem chi tiết

Lý thuyết chương oxi - không khí

Kiến thức cần nhớ : 1. Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa...

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất