Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Xem chi tiết
Lý thuyết tính chất của oxi Lý thuyết tính chất của oxi

Tính chất vật lí : Là chất khí, không màu, không mùi...

Xem chi tiết
Lý thuyết không khí – sự cháy Lý thuyết không khí – sự cháy

Thành phần của không khí : không khí là hỗn hợp nhiều chất khí.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 -  Chương 4 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem chi tiết
Bài 1 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8 Bài 1 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 84 SGK Hóa học 8. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 84 SGK Hóa học 8 Bài 2 trang 84 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 84 SGK Hóa học 8. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất...

Xem chi tiết
Bài 3 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8 Bài 3 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 84 SGK Hóa học 8. Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra ...

Xem chi tiết
Bài 4 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8 Bài 4 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 84 SGK Hóa học 8. Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi...

Xem chi tiết
Bài 5 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8 Bài 5 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 5 trang 84 SGK Hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và ...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 84 SGK Hóa học 8 Bài 6 trang 84 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 84 SGK Hóa học 8. Giải thích tại sao : a.Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một cái lọ nhỏ...

Xem chi tiết
Bài 1 – Trang 87 – SGK Hóa học 8 Bài 1 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 87 SGK Hóa học 8. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất