CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Bài 5 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 8. Hãy giải thích vì sao : Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 91 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 8. Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 91 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 8. Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị...

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 8. Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 8. Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 5 trang 91 SGK Hóa học 8. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 94 SGK Hóa học 8. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 2 trang 94 SGK Hóa học 8. Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 94 SGK Hóa học 8. Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8. Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8. Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Xem lời giải

Bài 6 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 99 SGK Hóa học 8. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí?

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 2 trang 99 SGK Hóa học 8. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành ?

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 99 SGK Hóa học 8. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi ?

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 99 SGK Hóa học 8. Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì ?

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 5 trang 99 SGK Hóa học 8. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì ?

Xem lời giải

Bài 6 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 6 trang 99 SGK Hóa học 8. Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao ?

Xem lời giải

Bài 7 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 7 trang 99 SGK Hóa học 8. Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó...

Xem lời giải

Bài tập 1 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 100 SGK Hóa học 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất