CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Bài tập 2 - Trang 100 - SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 100 SGK Hóa học 8. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

Xem lời giải

Bài tập 3 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 4 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 8. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

Xem lời giải

Bài tập 5 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8. Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

Xem lời giải

Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 8. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

Xem lời giải

Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 101 SGK Hóa học 8. Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

Xem lời giải

Bài tập 8 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

Xem lời giải

Báo cáo thực hành 4

Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất