CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Phương pháp cân bằng một số phương trình hóa học

Phương pháp cân bằng một số phương trình hóa học từ dễ đến khó, đầy đủ ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Một số bài tập điển hình về mol có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số bài tập điển hình về mol đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết định luật bảo toàn khối lượng

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết sự biến đổi chất

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết bài luyện tập 3

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết phản ứng hóa học

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình hóa học

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Bài 1 trang 47 sgk hóa học 8

Dấu hiệu nào là chính để phân biệt...

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 sgk hóa học 8

Trong số những quá trình kể dưới đây...

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 sgk hóa học 8

Khi đốt nén...

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 sgk hóa học 8

Phản ứng hóa học là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 sgk hóa học 8

Vì sao nói được...

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 sgk hóa học 8

Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy...

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 sgk hóa học 8

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 sgk hóa học 8

Bỏ quả trứng vào dung dịch ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 sgk hóa học 8

Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học..

Xem lời giải

Báo cáo thực hành 3

Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học? Giải thích...

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 54 SGK Hóa học 8. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 sgk hóa học 8

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 sgk hóa học 8

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất