Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 8 có đáp án và lời giải chi tiết


Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 8 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chất trong không khí làm nên hiện tượng vôi sống hóa đá là

A. NO

B. NO2

C. CO2

D. CO

Câu 2: Dãy gồm các kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al

D. Fe, Zn, Ag

Câu 3: Oxit là

A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hóa học khác

B. Hợp chất của nguyên tố phi kim loại với một nguyên tố hóa học khác

C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác

D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác

Câu 4: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. CO2

B. O2

C. N2

D. H2

II. Tự luận

Câu 1: Nêu khái niệm của phản ứng trao đổi

Câu 2: Hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau: CuO, HCl, NaCl, KOH

Hướng dẫn giải chi tiết

Lời giải chi tiết

Trắc nghiệm

1.C

2.C

3.A

4.A

Câu 1:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

=> Phản ứng trên là nguyên nhân chứng minh cho hiện tượng vôi sống hóa đá

Đáp án C

Câu 2:

Cu, Ag là những kim loại không tác dụng với H2SO4 loãng

Đáp án C

Câu 3:

Oxit là hơp chất của oxi với nguyên tố hóa học khác

Câu 4:

CO2 là chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính

II. Tự luận

Câu 1: Phản ứng hóa học trong đó hai chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau thành phần cấu tạo của chúng

Câu 2:

Oxit

Axit

Bazo

Muối

CuO

Đồng(II) Oxit

HCl

Axit Clohidric

KOH

Kalihidroxit

NaCl

Natri clorua

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí