Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Chương 2 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Chương 2 - Hình học 6

Đề bài

Bài 1. (2 điểm) Cho bốn điểm A, B, C, D trên đường thẳng  xy và một điểm O nằm ngoài đường thẳng xy. Kẻ các tia OA, OB, OC, OD.

a)Hãy cho biết các góc đỉnh O trong hình vẽ ;

b) Kể ra các cặp góc kề bù có đỉnh là C ;

c) Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.

Bài 2. (4,5 điểm) Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Hai tia Oz và Ot cùng nừm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy, biết \(\widehat {xOz} = {50^o},\widehat {yOt} = {65^o}.\)

a)Góc kề bù với \(\widehat {xOz}\) là góc nào ? Tính số đo góc đó.

b) Trong ba tia Oz, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

c) Tính số đo \(\widehat {zOt}\).

d) Tia Ot có phải là tia phân giác của \(\widehat {zOy}\) ? Vì sao ?

Bài 3. (2 điểm) Trên mặt phẳng cho tia Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {110^o},\widehat {xOz} = {50^o}.\)

Tính số đo \(\widehat {yOz}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\)  thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)

- Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) thì  tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\).

- Hai góc kề bù có tổng bằng 180 độ

-Để chứng tỏ tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ ta cần hai điều kiện:

+ Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy$

+ $\widehat {xOz} = \widehat {zOy}$

Lời giải chi tiết

Bài

Hướng dẫn

Điểm

Bài 1 (2,0 đ)

Vẽ hình đúng.

 

 

a)Viết tên các góc đỉnh O trong hình vẽ.

b) Viết được tên các cặp góc kề bù có đỉnh là C.

c) Viết được tên 6 tam giác có trong hình vẽ.

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 2 (4,5 đ)

 Hình vẽ

a) Góc kề bù với \(\widehat {xOz}\) là \(\widehat {zOy}\). Từ đó tính \(\widehat {zOy}\)=130o.

b) Chứng minh tia Ot nào nằm giữa hai tia Oz, Oy.  (1)

c) Từ đó tính \(\widehat {zOt} = {65^o}\) suy ra \(\widehat {zOt} = \widehat {tOy} = {65^o}\). (2)

d) Từ (1) Và (2) suy ra tia Ot là tia phân giác của \(\widehat {zOy}\).

O,5đ

1,5đ

1,0đ

1,0đ

 

1,0đ

Bài 3 (2 đ)

Chia hai trường hợp

+ Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy, tính được \(\widehat {yOz} = {60^o}.\)

+ Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz, tính được \(\widehat {yOz} = {60^o}.\)

 

1,5đ

 

1,5đ

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài