Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

Bài 1. (2,0 điểm)

Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó.

a) Kể tên các tia có trên hình vẽ ? (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần).

b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không ? Vì sao ?

c) Kể tên các tia trùng nhau gốc C trên hình vẽ.

Bài 2. (6,0 điểm)

Trên tia Ax lấy đoạn thẳng AB = 12cm và M nằm giữa hai điểm A và B. Biết AM – MB = 6cm.

a) Tính AM và MB.

b) Trên tia đối của MB lấy điểm N sao cho M là trung điểm NB. Tính độ dài đoạn AN.

c) Chứng minh điểm N nằm giữa hai điểm A và B.

d) Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Bài 3. (2,0 điểm)

Cho 3 điểm A, B, C biết AB = 5cm, BC = 3,5cm, AC = 10cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

- Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B

- Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

- Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài

Tóm tắt đáp án

Điểm

Bài 1 (2,0 đ)

Vẽ hình đúng.

0,5 đ

a) Kể tên đầy đủ các tia có trên hình vẽ : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy.

0,5 đ

b) Hai tia Ay và By không bằng nhau. Giải thích.

0,5 đ

c) Các tia trùng nhau gốc C trên hình vẽ : Cx, CA, CB.

0,5 đ

Bài 2 (6,0 đ)

Vẽ hình đúng

0,5 đ

a) Lập luận để có được AM + MB =12cm, kết hợp với điều kiện AM – MB = 6cm, tính được AM = 9cm, MB = 3cm.

0,5 đ

b) Lập luận để có được MN = 3cm và điểm N nằm giữa hai điểm A và M. Từ đó tính AN = 6cm.

1,5 đ

c) Dựa vào 2 tia trùng nhau và đối nhau chứng minh điểm N nằm giữa hai điểm A và B.                                          (1)

1,5 đ

d) Tính đoạn NB = 6cm, suy ra NB = NA.                              (2)

Kết hợp (1) và (2) có N là trung điểm của đoạn AB.

1,0 đ

Bài 3 (2,0 đ)

Lập luận để suy ra không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại trong ba điểm A, B, C.

2,0 đ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.