Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Bài 1. Cho hình vẽ dưới đây. Hãy đánh dấu nhân (x) thích hợp vào ô trống.

  

STT

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Hai tia IA và IB đối nhau.

 

 

2

Hai tia AB và AI trùng nhau.

 

 

3

Đoạn thẳng CD cắt đường thẳng AB.

 

 

4

Tia CD cắt tia IB.

 

 

 Bài 2. Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng.

Trên tia Ex vẽ hai đoạn thẳng EF = 4cm và EI = 2cm.

1) Điểm …. Nằm giữa hai điểm … và …

2) … + … = …

3) IF = … cm

4) Điểm … là trung điểm của đoạn thẳng …

Bài 3. Đánh dấu x thích hợp vào ô trống.

STT

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Nếu AM + AB = MB thì điểm M nằm giữa A và B.

 

 

2

Nếu AM = MB =\({{AB} \over 2}\) thì M là trung điểm của AB.

 

 

3

Nếu điểm A không nằm giữa B và C thì tia AB và AC đối nhau.

 

 

4

Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì M thuộc tia AB.

 

 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 4. Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C thuộc đoạn AB và AC = 3cm.

1) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

2) Trên tia BA lấy điểm D sao cho BD = 11cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

3) Chứng minh A là trung điểm của đoạn CD.

4) So sánh hai đoạn thẳng CD và CB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B

Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

Lời giải chi tiết

I.TRẮC NGHIỆM : 3 điểm, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

Bài 1.

Câu

1

2

3

4

Đáp án

Đ

Đ

S

S

Bài 2. Trên tia Ex vẽ hai đoạn thẳng EF = 4cm và EI = 2cm.

1) Điểm I nằm giữa hai điểm E và F.

2) EI + IF = EF.

3) IF = 2cm.

4) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng EF.

Bài 3.

STT

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Nếu \(AM + AB = MB\) thì điểm M nằm giữa A và B.

 

x

2

Nếu \(AM = MB ={{AB} \over 2}\) thì M là trung điểm của AB.

x

 

3

Nếu điểm A không nằm giữa B và C thì hai tia AB và AC đối nhau.

 

x

4

Nếu điểm M thuộc đoạn Ab thì M thuộc tia AB.

x

 

Bài 4.

1)2đ

Điểm C thuộc đoạn AB nên C nằm giữa A và B

⟹AC + CB = AB.

Thay số tính được BC = 5cm.

 

2) 2đ

Chứng minh A nằm giữa B và D

⟹ BA + AD = BD.

Thay số tính được AD = 3cm.

0,5đ

0,5đ

3) 2đ

AD = 3cm ; AC = 3cm ⟹ AD = AC ;

A nằm giữa D và C.

Kết hợp hai điều kiện ⟹ A là trung điểm của đoạn CD.

0,5đ

0,5đ

4) 1đ

Tính được CD = 6cm.

So sánh CD > CB.

0,5đ

0,5đ

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.