Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 6

Đề bài

Bài 1. (2,0 điểm) Vẽ hình sau và dùng kí hiệu để chỉ rõ những điểm thuộc và không thuộc đường thẳng a trên hình vẽ.

Bài 2. (3,0 điểm) Cho 4 điểm thẳng hàng A, B, C, D theo thứ tự đó.

a) Vẽ hình.

b) Kể tên các tia trùng nhau gốc A trên hình vẽ.

c) Kể tên các cặp tia đối nhau gốc C trên hình vẽ.

d) Hai tia AD và DA có phải là hai tia trùng nhau không ; có phải là hai tia đối nhau không ? Vì sao ?

e) Kể tên các đoạn thẳng trên hình vẽ.

Bài 3. (5,0 điểm) Trên tia Ax lấy B, C sao cho AB = 10cm, AC = 5cm.

a) Vẽ hình.

b) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

c) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

d) Hãy chứng tỏ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm A thuộc đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a được kí hiệu là: A ∈ a

- Điểm B không thuộc đường thẳng b hay đường thẳng b không đi qua B hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng b được kí hiệu là: B ∉ b

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

- Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B

Lời giải chi tiết

 

Bài

Tóm tắt đáp án

Điểm

Bài 1 (2,0 đ)

Viết đúng các kí hiệu M ∉ a; N ∉ a; C ∈ a; D ∈ a.

(Đúng mỗi ý được 0,5 điểm)

2,0 đ

Bài 2 (3,0 đ)

a)Vẽ hình đúng.

 

0,5 đ

b) Các tia trùng nhau gốc A : AB, AC, AD.

0,5 đ

c) Các cặp tin đối nhau gốc C : CA và CD ; CB và CD.

0,5 đ

d) Giải thích được hai tia AD và DA không phải là hai tia trùng nhau, không phải là hai tia đối nhau.

0,5 đ

e) Các đoạn thẳng : AB, AC, AD, BC, BD, CD.

0,5 đ

Bài 3 (5,0 điểm)

Vẽ đúng hình.

0,5 đ

a)Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B. (1)

1,5 đ

b) Vì  C nằm giữa hai điểm A và B suy ra AC + CB = AB.

Thay số tính CB = 5cm suy ra CB = CA. (2)

1,5 đ

Từ (1), (2) suy ra C là trung điểm của AB.

1,5 đ

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí