Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

Bài 1.  (2,5 điểm) Gọi I là một điểm nằm giữa M và N. Lấy điểm A không thuộc đoạn thẳng MN. Vẽ ba tia AM, AN, AI.

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b) Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.

Bài 2. (3,5 điểm) Cho góc bẹt \(\widehat {xOy}\). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy, kẻ hai tia Oz và Ot sao cho \(\widehat {yOz} = {60^o}\) và \(\widehat {zOt} = {90^o}\).

a) Tính số đo \(\widehat {xOt}\).

b) Gọi Om là tia đối của tia Oz. So sánh \(\widehat {xOm}\) và \(\widehat {zOy}\).

Bài 3. (4 điểm) Cho hai góc kề bù \(\widehat {xOy}\)và \(\widehat {zOy}\). Biết \(\widehat {xOy}=120^o\). Gọi Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\).

a) Tính số đo các  \(\widehat {zOy}\), \(\widehat {yOt}\).

b) Tia Oy có nằm giữa hai tia Oz, Ot không ? Vì sao ?

c) Tia Oy có là tia phân giác của \(\widehat {zOt}\) không ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Cho ba tia \(Ox;Oy;Oz\) chung gốc. Lấy điểm \(M \in Ox;\,N \in Oy\) (\(M;N\) không trùng với \(O)\). Nếu tia \(Oz\) cắt đoạn thẳng \(MN\) tại một điểm nằm giữa \(M\) và \(N\) thì tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy.\)

- Nếu tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\)  thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)

- Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) thì  tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\).

- Để chứng tỏ tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ ta cần hai điều kiện:

+ Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy$

+ $\widehat {xOz} = \widehat {zOy}$

Lời giải chi tiết

Bài

Hướng dẫn

Điểm

Bài 1 (2,0đ)

Vẽ đúng hình

a) Viết tên các góc đỉnh O trong hình vẽ

b) Viết được tên các cặp góc kề bù có đỉnh là C.

c) Viết được tên 6  tam giác có trong hình vẽ.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Bài 2 (4,5đ)

Vẽ hình đúng.

 

 

a) Chỉ ra được hai góc kề bù \(\widehat {zOt}\) và \(\widehat {zOy}\).

Tính được \(\widehat {zOx} = {120^o}\).

Chứng minh tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Tính được \(\widehat {tOx} = {30^o}\).

b) Chỉ ra \(\widehat {xOm} = \widehat {yOz}\) (cùng kề bù với \(\widehat {zOx}\)).

0,5 đ

1,5 đ

1,0 đ

1,0 đ

 

1,0 đ

Bài 3 (2 đ)

Vẽ hình đúng.

 

a) Vì hai góc \(\widehat {yOx}\) và \(\widehat {zOy}\) kề bù nên tính được \(\widehat {zOy} = {60^o}\).

Vì Ot là phân giác của \(\widehat {yOx}\) nên

\(\widehat {tOx} = \widehat {yOt} = {1 \over 2}\widehat {yOx} = {60^o}.\)

b) Chỉ ra hai góc \(\widehat {tOx}\) và \(\widehat {tOz}\) kề bù nên tính được

\(\widehat {tOz}= 120^o\)

Từ đó chứng minh tia Oy nằm giữa hai tia Ot và Oz.

c) Kết hợp \(\widehat {yOt} = \widehat {zOy} = {60^o}\). Suy ra Oy là phân giác \(\widehat {tOz}\).

 

1,5 đ

1,5 đ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.