Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tính bằng cách hợp lí nếu có thể: 

a) \({1 \over {{3^2}}} - {\left( {{1 \over 3}} \right)^2}.{\left( { - {1 \over 3}} \right)^2}\)                 

b) \(\left( { - {4 \over 9} + {3 \over 5}} \right):{5 \over 6} + \left( {{1 \over 5} + {5 \over 9}} \right):{5 \over 6}\)

Bài 2: Tìm x biết: \(\left| {{{\left( { - 2{2 \over 3}} \right)}^2} - x} \right| - {1 \over 3} = 0\).

Bài 3: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho: 

\(2.16 \ge {2^n} > 4.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Tính lũy thừa trước rồi đến nhân chia, sau đó là cộng trừ 

Sử dụng: \(a:c + b:c = \left( {a + b} \right):c\)

Lời giải chi tiết:

a) \({1 \over {{3^2}}} - {\left( {{1 \over 3}} \right)^2}.{\left( { - {1 \over 3}} \right)^2} = {1 \over 9} - {1 \over 9}.{1 \over 9} \) 

\(=\frac{1}{9} - \frac{1}{{81}}= \frac{9}{{81}} - \frac{1}{{81}}= {8 \over {81}}.\)

b) \(\left( { - {4 \over 9} + {3 \over 5}} \right):{5 \over 6} + \left( {{1 \over 5} + {5 \over 9}} \right):{5 \over 6} \) 

\(\;= \left( { - {4 \over 9} + {5 \over 9} + {3 \over 5} + {1 \over 5}} \right):{5 \over 6}\)

\(\; = \left( {{1 \over 9} + {4 \over 5}} \right):{5 \over 6} = {{41} \over {45}}.{5 \over 6} = {{82} \over {75}}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

 Biến đổi đưa về dạng:

\(\left| x \right| = a\left( {a \ge 0} \right) \Rightarrow x = a\) hoặc \( x =  - a\)

Lời giải chi tiết:

\(\left| {{{\left( { - 2{2 \over 3}} \right)}^2} - x} \right| - {1 \over 3} = 0\)

\(\Rightarrow \left| {{{\left( { - {8 \over 3}} \right)}^2} - x} \right| = {1 \over 3} \Rightarrow \left| {{{64} \over 9} - x} \right| = {1 \over 3}\) 

\( \Rightarrow {{64} \over 9} - x = {1 \over 3}\) hoặc \({{64} \over 9} - x =  - {1 \over 3}\)

\( \Rightarrow x = {{64} \over 9} - {1 \over 3}\) hoặc \(x = {{64} \over 9} + {1 \over 3}\)

\( \Rightarrow x = {{61} \over 9}\) hoặc \(x = {{67} \over 9}.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng \({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(2.16 \ge {2^n} > 4.\)

\(\Rightarrow {2.2^4} \ge {2^n} > {2^2}\)

\(\Rightarrow {2^5} \ge {2^n} > {2^2}\)

\( \Rightarrow 5 \ge n > 2\).

Vì \(n \in\mathbb N \Rightarrow n \in \left\{ {3;4;5} \right\}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.