Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tính: 

a) \({\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left( {{9 \over {49}}} \right)^6}.\)

b) \({\left( { - {1 \over 3}} \right)^7}{\left( { - {1 \over 3}} \right)^9}:{\left[ {{{\left( { - {1 \over 3}} \right)}^3}} \right]^5} \)\(\;+ {\left( { - 2} \right)^{12}}.{\left( { - 2} \right)^3}:{\left( { - 2} \right)^{15}}.\) 

Bài 2: Chứng minh rằng: \({{{{\left( {{5^4} - {5^3}} \right)}^3}} \over {{{125}^4}}} = {{64} \over {125}}.\)

Bài 3: So sánh: \({\left( {{1 \over 2}} \right)^4}\) và \({\left( {{1 \over 4}} \right)^4}\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng:

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\)) 

\({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết:

a) \({\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left( {{9 \over {49}}} \right)^6} = {\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left[ {{{\left( {{3 \over 7}} \right)}^2}} \right]^6} \)

\(= {\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left( {{3 \over 7}} \right)^{12}} \)\(= {\left( {\frac{3}{7}} \right)^{21 - 12}}= {\left( {{3 \over 7}} \right)^9}.\)

b) \({\left( { - {1 \over 3}} \right)^7}{\left( { - {1 \over 3}} \right)^9}:{\left[ {{{\left( { - {1 \over 3}} \right)}^3}} \right]^5} \)\(\;+ {\left( { - 2} \right)^{12}}.{\left( { - 2} \right)^3}:{\left( { - 2} \right)^{15}}\) 

\( = {\left( { - {1 \over 3}} \right)^{16}}:{\left( { - {1 \over 3}} \right)^{15}} + {\left( { - 2} \right)^{15}}:{\left( { - 2} \right)^{15}} \)

\(= \left( { - {1 \over 3}} \right) + 1 = {2 \over 3}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\)) 

\({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái ta có: 

\({{{{\left( {{5^4} - {5^3}} \right)}^3}} \over {{{125}^4}}} = {{{{\left[ {{5^3}\left( {5 - 1} \right)} \right]}^3}} \over {{{\left( {{5^3}} \right)}^4}}}\)

\(= \frac{{{{\left( {{5^3}.4} \right)}^3}}}{{{5^{3.4}}}} = \frac{{{{\left( {{5^3}} \right)}^3}{{.4}^3}}}{{{5^{12}}}}\)

\(= {{{5^9}{{.4}^3}} \over {{5^{9}.5^3}}} \)\(\;= {{{4^3}} \over {{5^3}}} = {{64} \over {125}}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\)) 

\({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\({\left( {{1 \over 4}} \right)^4} = {\left[ {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^2}} \right]^4} = {\left( {{1 \over 2}} \right)^8} = {1 \over {{2^8}}}\)

\({\left( {{1 \over 2}} \right)^4} = {1 \over {{2^4}}}\).

Vì \({1 \over {{2^8}}} < {1 \over {{2^4}}}\) nên \({\left( {{1 \over 2}} \right)^4} > {\left( {{1 \over 4}} \right)^4}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.