Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên x, nhỏ hơn 400; biết rằng x chia cho 4, cho 5, cho 6 đều có dư là 1 và x chia hết cho 7.

Bài 2. Tìm tập hợp các ước chung của hai số tự nhiên liên tiếp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Vì x chia cho 4, cho 5 và cho 6 đều dư là 1 nên:

\((x – 1) \;⋮\; 4; (x – 1) \;⋮\; 5; ( x – 1)\; ⋮\; 6\) 

Suy ra \((x-1)\in BC(4,5,6)\)

Ta có: \(BC(4, 5, 6) = \{0, 60, 120, 180, 240,300,360,...\}\)

Vì \(x < 400\) và \(x \;⋮\; 7\) nên ta tìm được \(x = 301\).

Bài 2. Gọi n và n + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp, \(n ∈\mathbb N\).

Giả sử d là một ước chung của n và n + 1

\(⇒ n\; ⋮\; d\) và \((n + 1)\; ⋮\; d ⇒ [(n + 1) – n] \;⋮\; d\)\( ⇒ 1 \;⋮ \;d ⇒ d = 1\).

Vậy \(ƯC(n, n + 1) = \{1\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.