Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên x, nhỏ hơn 400; biết rằng x chia cho 4, cho 5, cho 6 đều có dư là 1 và x chia hết cho 7.

Bài 2. Tìm tập hợp các ước chung của hai số tự nhiên liên tiếp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Vì x chia cho 4, cho 5 và cho 6 đều dư là 1 nên:

\((x – 1) \;⋮\; 4; (x – 1) \;⋮\; 5; ( x – 1)\; ⋮\; 6\) 

Suy ra \((x-1)\in BC(4,5,6)\)

Ta có: \(BC(4, 5, 6) = \{0, 60, 120, 180, 240,300,360,...\}\)

Vì \(x < 400\) và \(x \;⋮\; 7\) nên ta tìm được \(x = 301\).

Bài 2. Gọi n và n + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp, \(n ∈\mathbb N\).

Giả sử d là một ước chung của n và n + 1

\(⇒ n\; ⋮\; d\) và \((n + 1)\; ⋮\; d ⇒ [(n + 1) – n] \;⋮\; d\)\( ⇒ 1 \;⋮ \;d ⇒ d = 1\).

Vậy \(ƯC(n, n + 1) = \{1\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Ước chung và bội chung

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài