Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên x, nhỏ hơn 400; biết rằng x chia cho 4, cho 5, cho 6 đều có dư là 1 và x chia hết cho 7.

Bài 2. Tìm tập hợp các ước chung của hai số tự nhiên liên tiếp.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Vì x chia cho 4, cho 5 và cho 6 đều dư là 1 nên:

\((x – 1) \;⋮\; 4; (x – 1) \;⋮\; 5; ( x – 1)\; ⋮\; 6\)

\(BC(4, 5, 6) = \{0, 60, 120, 180, 240,...\}\)

Vì \(x < 400\) và \(x \;⋮\; 7\) nên ta tìm được \(x = 301\).

Bài 2. Gọi n và n + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp, \(n ∈\mathbb N\).

Giả sử d là một ước chung của n và n + 1

\(⇒ n\; ⋮\; d\) và \((n + 1)\; ⋮\; d ⇒ [(n + 1) – n] \;⋮\; d\)\( ⇒ 1 \;⋮ \;d ⇒ d = 1\).

Vậy \(ƯC(n, n + 1) = \{1\}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 16. Ước chung và bội chung

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay