Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 30 chia hết cho x có dư là 6 và 45 chia cho x có dư là 9.

Bài 2. Viết các tập hợp: B(2); B(5) và BC(2, 5)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Vì 30 chia cho x có dư là 6 nên \(30 – 6 = 24\) chia hết cho x,

Tương tự: \(45 – 9 = 36\) chia hết cho x 

Vậy x là ước chung của 24 và 36 (với \(x > 9\))

Ta có: \(Ư(24) = \{1,2, 3, 4, 6, 12, 24\}\)

\(Ư(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 8, 36\}\)

\(⇒ ƯC(24, 36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\).

Vì \(x  > 9 ⇒  x = 12\).

Bài 2. \(B(2) = \{0, 2, 4, 6,...\}\).

\(B(5) = \{0, 5, 10, 15,...\}\)

\(⇒ BC(2, 5) = \{0, 10, 20,...\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.