Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 30 chia hết cho x có dư là 6 và 45 chia cho x có dư là 9.

Bài 2. Viết các tập hợp: B(2); B(5) và BC(2, 5)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Vì 30 chia cho x có dư là 6 nên \(30 – 6 = 24\) chia hết cho x,

Tương tự: \(45 – 9 = 36\) chia hết cho x 

Vậy x là ước chung của 24 và 36 (với \(x > 9\))

Ta có: \(Ư(24) = \{1,2, 3, 4, 6, 12, 24\}\)

\(Ư(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 8, 36\}\)

\(⇒ ƯC(24, 36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\).

Vì \(x  > 9 ⇒  x = 12\).

Bài 2. \(B(2) = \{0, 2, 4, 6,...\}\).

\(B(5) = \{0, 5, 10, 15,...\}\)

\(⇒ BC(2, 5) = \{0, 10, 20,...\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Ước chung và bội chung

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài