Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30

Bài 2. Viết tập hợp các bội chung của 4 và 6

Bài 3. Tìm ước chung của a và a + 1

Lời giải chi tiết

Bài 1. \(Ư(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\).

\(Ư(30) =\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}\)

\(⇒ ƯC(12; 30) = \{1, 2, 3, 6\}\).

Bài 2. \(B(4) = \{0, 4, 8, 12, 16, ...\}\)

\(B(6) = \{0, 6, 12, 1,8,...\}\)

\(⇒  BC(4; 6) = \{0, 12, 24, ...\}\)

Bài 3. Gọi d là một ước chung của a và a + 1

\(⇒ a\; ⋮\; d\) và \(a + 1\; ⋮\;  d ⇒  (a + 1 – a) \;⋮\; d\)

\(⇒ 1 \;⋮ \;d  ⇒  d = 1\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 16. Ước chung và bội chung

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng