Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30 

Bài 2. Viết tập hợp các bội chung của 4 và 6

Bài 3. Tìm ước chung của a và a + 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. \(Ư(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\).

\(Ư(30) =\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}\)

\(⇒ ƯC(12; 30) = \{1, 2, 3, 6\}\).

Bài 2. \(B(4) = \{0, 4, 8, 12, 16, ...\}\)

\(B(6) = \{0, 6, 12, 18,...\}\)

\(⇒  BC(4; 6) = \{0, 12, 24, ...\}\)

Bài 3. Gọi d là một ước chung của a và a + 1

\(⇒ a\; ⋮\; d\) và \(a + 1\; ⋮\;  d ⇒  (a + 1 – a) \;⋮\; d\)

\(⇒ 1 \;⋮ \;d  ⇒  d = 1\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 23 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Ước chung và bội chung

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài