Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30 

Bài 2. Viết tập hợp các bội chung của 4 và 6

Bài 3. Tìm ước chung của a và a + 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. \(Ư(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\).

\(Ư(30) =\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}\)

\(⇒ ƯC(12; 30) = \{1, 2, 3, 6\}\).

Bài 2. \(B(4) = \{0, 4, 8, 12, 16, ...\}\)

\(B(6) = \{0, 6, 12, 18,...\}\)

\(⇒  BC(4; 6) = \{0, 12, 24, ...\}\)

Bài 3. Gọi d là một ước chung của a và a + 1

\(⇒ a\; ⋮\; d\) và \(a + 1\; ⋮\;  d ⇒  (a + 1 – a) \;⋮\; d\)

\(⇒ 1 \;⋮ \;d  ⇒  d = 1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.