Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm các ước chung của \(6x + 5\) và \(6x\) (\(x ∈  \mathbb N\)) 

Bài 2. Có 15000 đồng có thể mua hai loại vở 2000 đồng và 5000 đồng (một cuốn). Hỏi có thể mua được bao nhiêu vở mỗi loại (mua cả 2 loại và mua hết số tiền đã mang theo).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Gọi \(y\) là ước chung của \(6x + 5\) và \(6x\)

\(⇒ (6x + 5) \; ⋮\; y\) và \(6x\; ⋮\; y   ⇒ (6x + 5 – 6x) \;⋮\; y\)\( ⇒ 5\; ⋮\; y\).

Mà \(Ư(5) = \{1, 5\} ⇒  y ∈ \{1, 5\}\). 

Bài 2.

Ta có: \(B(2000) = \{0, 2000, 4000,...\}\); \(B(5000) = \{0, 5000, 1000,...\}\)

Vì \(15000 = 5000  + 10000\)\(\; = 5000.1 + 2000.5\).

 Nên ta chọn mua 1 cuốn vở 5000 đồng và 5 cuốn vở 2000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí