Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm số nguyên x, biết: \(3 – (25 – 7) = x – (-4 + 12)\)

Bài 2. Tìm số nguyên y, biết:

a) \(3 - | y – 5| = -7 + |-8|\)

b) \(1 ≤ |y + 5| ≤ 2\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(x + 5 > -3\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết:

\(3 – (25 – 7) = x – (-4 + 12) \)

\(⇒ 3 – 18 = x – 8\)

\(⇒ -15 = x – 8\)

\(⇒ -x = 15 – 8 \)

\(⇒ -x = 7 ⇒ x = -7\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

+) \(|a|=m\) \((m\ge 0)\) thì \(a= m\) hoặc \(a=-m\)

Lời giải chi tiết:

a) \(3 - | y – 5| = -7 + |-8| \)

\(⇒ 3 - |y – 5| = 1\)

\(⇒ 3 – 1 = |y – 5|\) 

\(⇒ | y – 5| = 2\)

\(⇒ y – 5 = 2\) hoặc \( y – 5 = -2\)

\(⇒ y = 5 + 2\) hoặc \(y = 5 – 2\)

\(⇒ y = 7\) hoặc \(y = 3\)

b) \(y ∈\mathbb Z ⇒ (y + 5) ∈\mathbb Z ⇒ |y + 5| ∈\mathbb N\)

Vậy \(1 ≤ |y + 5| ≤ 2 \)

\(⇒ |y + 5| = 1\) hoặc \(|y + 5| = 2\)

\(⇒ y + 5 ∈ \{-2, -1, 1, 2\}\)

\(⇒ y ∈ \{-7, -6, -4, -3\}\).

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(x + 5 > -3 \)

\(⇒ x > -5 – 3\) hay \(x > -8\) 

Vậy \(x ∈ A\), trong đó \(A = \{-7, -6, -5,...\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.