Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \((5 – x) – (-25 + 7) = -3 + 12\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x + 5| = 2 – ( 4 – 5)\)

Bài 3. Tìm các giá trị \(x ∈\mathbb Z\): \(-5 < x < x + 2\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết:

\((5 – x) – (-25 + 7) = -3 + 12 \)

\(⇒ 5 – x + 25 – 7 = 0\)

\(⇒ 23 – x = 9\)

\(⇒ 23 – 9 = x ⇒ x = 14\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) \(|a|=m\) \((m\ge 0)\) thì \(a= m\) hoặc \(a=-m\)

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết:

\(|x + 5| = 2 – ( -1) \) 

\(⇒ |x + 5| = 3 \)

\(⇒ x + 5 = 3\) hoặc \(x + 5 = -3\)

\(⇒  x = -5 + 3\) hoặc \(x = -5 – 3\)

\(⇒ x = -2\) hoặc \(x = -8\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết:

\(-5 < x + 2 ⇒ -5 – 2 < x \)

\(⇒ x > - 7; x ∈ \mathbb Z\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.