Bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1


Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51.

Đề bài

 Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính tổng các số có trong cả 3 nhóm

+ Tính tổng các số có trong từng nhóm

+ Xác định số cần chuyển sao cho tổng các số từng nhóm là bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Tổng tất cả các số trong cả 3 nhóm là:

\(2 + (-1) + (-3) + 5 + 3 + (-4) + (-5) + 6 + 9 \)

\(=  (-3) + 3 + (-5) + 5 +(-4) + (-1)  + (2 + 6 + 9)\)

\( =0+0+(-5)+ 17= 12\) 

Do tổng các số trong mỗi nhóm bằng nhau nên mỗi nhóm phải có tổng là:

\(12 : 3 = 4\) 

Ta thấy:

   + Nhóm II có \( 5 + 3 + (-4) = 4 \) nên giữ nguyên

   + Nhóm III có \( 6 + 9 + (-5) = 10 \) nên bớt 6 để có tổng bằng 4 (vì \(10 – 6 = 4)\)

   + Nhóm I có \(2 + (-3) + (-1) = -2 \) nên thêm 6 để có tổng bằng 4 (vì \(-2 + 6 = 4)\) 

Vậy ta chỉ cần chuyền bìa số 6 từ nhóm III sang nhóm I thì tổng mỗi nhóm đều bằng 4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 197 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí