Bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1


Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết: \(4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước rồi sử dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+". 

Lời giải chi tiết

\(4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)\)

\(4 - 24         = x - 9\)

\((-20)          = x - 9\)

\((-20) + 9    = x\)

\(   -11         = x \)

\(x = -11\)

Vậy \(x = -11\) 

Cách khác: 

\(4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)\)

\(4 – 27 + 3 = x – 13 + 4\) (bỏ ngoặc)

\(4 – 27 + 3 + 13 – 4 = x\) (chuyển vế –13 và 4)

\(4-4–27 + 3+13 = x\)

\(-27+16=x\) 

\(–11 = x\)

\(x = -11\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 360 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí