Bài 71 trang 88 SGK Toán 6 tập 1


Tính nhanh:

Đề bài

Tính nhanh:

a)\( -2001 + (1999 + 2001)\);

b)\(  (43 - 863) - (137 - 57)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \( -2001 + (1999 + 2001) \)

\(= -2001 + 1999 + 2001 \)

\( = (- 2001 + 2001) +1999 \)

\(= 0 + 1999 = 1999 \) 

b) \(  (43 - 863) - (137 - 57) \)

\(=  43 - 863 - 137 + 57\)

\( = (43 + 57 ) - (  863 + 137 )\)

\(=100  - 1000 \)

\(= - ( 1000 - 100 )\) \( = - 900\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 255 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí