Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Câu trả lời nào dưới đây là sai?

Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó :

A. nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.

B. chỉ thấy một phần Mặt Trăng.

C. chỉ thấy một phần Mặt Trời.

D. bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.

Câu 2. Chọn câu sai:

A. Tia phản xạ và tia tới đối xứng với nhau qua pháp tuyến đặt tại điểm tới của mặt phản xạ.

B. Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng với tia tới.

C. Góc phản xạ bằng hai lần góc tới.

D. Khi thay đổi hướng của tia tới thì hướng của tia phản xạ cũng thav đổi theo.

Câu 3. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 3m     B. 1,25m     C. 1,5m      D. 1,6m

Câu 4. Chọn phát biểu đúng:

A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật.

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật trước gương.

C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích thước bằng vật.

Câu 5. Cho điểm sáng S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là

A. 80cm.    B. 60cm.

C. 40cm.    D. 20cm.

Câu 6. Điều kiện nào thì ta nhìn thấy một vật?

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh loại gì? Vì sao?     

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

B

C

D

D

C

Câu 1:

Địa phương Y có nhật thực một phần khi ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời, một phần còn lại bị Mặt Trăng che khuất.

Chọn B

Câu 2:

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i, chứ không có kết luận là tia phản xạ bằng tia tới.

Chọn C

Câu 3:

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, ảnh cách người 3 m thì người đó cách gương bằng một nửa, tức là 1,5m.

Chọn C

Câu 4:

Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích thước bằng vật.

Chọn D

Câu 5:

Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Nếu điểm S cách gương 40cm thì ảnh của điểm đó cách gương cũng bằng 40cm.

Chọn C

Câu 6:

+ Ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.

+ Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo.

+ Ảnh của vật tạo bởi gương là ảnh ảo vì ảnh này không hứng được trên màn chắn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí