Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4.

Bài 2. Chứng minh rằng tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2.

Bài 3. Viết một số có 3 chữ số khác nhau, mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp \(A = \{0, 1, 5\}\) và số đó chia hết cho 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

+) Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Số 102 chia hết cho 2 và 102 không chia hết cho 4

Số 102 là số nhỏ nhất thỏa mãn chia hết cho 2 và không chia hết cho 4.

Vậy số cần tìm là 102.

Bài 2. 

Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp là a và a+1 với \(a ∈\mathbb N\)

+ Nếu số \(a ∈\mathbb N\) và a là số chẵn thì a chia hết cho 2

\(⇒ a (a + 1)\; ⋮\; 2\)

+ Nếu số \(a ∈\mathbb N\) và a là lẻ thì \(a + 1\) là số chẵn nên a+1 chia hết cho 2

\(⇒ a (a + 1)\; ⋮\;2\)

Vậy tích của hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2

Bài 3.

Từ các phần tử của tập hợp A ta lập được các số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 là: 150, 105, 510.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.