Bài 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1


Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?

Đề bài

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ? 
Ô tô đầu tiên ra đời năm \(n = \overline{abbc}\), trong đó \(n\) \(\vdots\) \(5\) và \(a, b, c ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) (\(a, b, c\) khác nhau).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết

Xét \(n=\overline {abbc}\)

Ta đang ở thế kỉ 21 nên \(a\) không thể lớn hơn \(2\). Mà \(a ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) nên \(a = 1\).

Phải chọn số \(c\) trong tập hợp \(\left\{1; 5; 8\right\}\) để \(n\) \(\vdots\) \(5\). Muốn thế \(c\) phải là \(5\).

Từ đó \(a=1;c=5\)

Theo đề bài \(a,b,c\) khác nhau nên \(b = 8\).

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm \(1885\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 369 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí