Classroom language – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Classroom language – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Classroom language

(Ngôn ngữ dùng trong lớp học)

3. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- listen (v): lắng nghe

- read (v): đọc

- Don’t talk, please: Vui lòng không nói chuyện!

- Close your books: Đóng sách lại.

- Open your books: Mở sách ra.

- Sit down, please: Vui lòng ngồi xuống

- Come to the board, please: Vui lòng đi lên bảng.

- Write in your notebook: Viết vào vở ghi chép

- Stand up, please: Vui lòng đứng lên.

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí