Chương II. Phần mềm học tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 121 SGK Tin học 7

Tính giá trị các biểu thức sau...

Xem lời giải

Câu 2 trang 121 SGK Tin học 7

Tính tổng hai đa thức P(x) + Q(x) biết...

Xem lời giải

Câu 3 trang 121 SGK Tin học 7

Vẽ đồ thị các hàm số sau...

Xem lời giải

Câu 4 trang 121 SGK Tin học 7

Tính P(1,1) biết P(x,y) = 2xy + x – y + 2.

Xem lời giải

Câu 5 trang 121 SGK Tin học 7

Tính giá trị gần đúng giá trị biểu thức 1/3 - 1/7

Xem lời giải

Câu 6 trang 122 SGK Tin học 7

Thiết lập các điểm trên mặt phẳng theo tọa độ như hình 2.24.

Xem lời giải

Câu 7 trang 122 SGK Tin học 7

Mệnh đề nào sau đây là đúng nhất?

Xem lời giải

Câu 1 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến (hình 2.38).

Xem lời giải

Câu 2 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H (hình 2.39).

Xem lời giải

Câu 3 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I (hình 2.40).

Xem lời giải

Câu 4 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ hình bình hành ABCD (hình 2.41).

Xem lời giải

Câu 5 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với ba đường trung trực cắt nhau tại điểm O.

Xem lời giải

Câu 6 trang 132 SGK Tin học 7

Sử dụng công cụ Đa giác để vẽ tam giác rồi vẽ các đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến.

Xem lời giải

Câu 7 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC, vẽ các đường cao cắt nhau tại trực tâm H...

Xem lời giải

Câu 8 trang 132 SGK Tin học 7

Quan sát hình 2.43. Khẳng định sau là đúng hay sai? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 9 trang 133 SGK Tin học 7

Vì sao các hình được tạo trong GeoGebra được gọi là hình học động?

Xem lời giải

Câu 10 trang 133 SGK Tin học 7

Những đặc trưng nào là cơ bản nhất đối với các đối tượng của hình học động?

Xem lời giải

Câu 11 trang 133 SGK Tin học 7

Ngược lại với hình học động ta có hình học tĩnh...

Xem lời giải

Câu 12 trang 133 SGK Tin học 7

Có thể phát triển từ khái niệm hình học động tổng quát thành toán học động được không?...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác