Chương II. Phần mềm học tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master

Typing Master là phần mềm dùng để luyện gõ phím nhanh thông qua các bài học, bài kiểm tra và các trò chơi hấp dẫn...

Xem chi tiết

Câu 1 trang 121 SGK Tin học 7

Tính giá trị các biểu thức sau...

Xem lời giải

Câu 2 trang 121 SGK Tin học 7

Tính tổng hai đa thức P(x) + Q(x) biết...

Xem lời giải

Câu 3 trang 121 SGK Tin học 7

Vẽ đồ thị các hàm số sau...

Xem lời giải

Câu 4 trang 121 SGK Tin học 7

Tính P(1,1) biết P(x,y) = 2xy + x – y + 2.

Xem lời giải

Câu 5 trang 121 SGK Tin học 7

Tính giá trị gần đúng giá trị biểu thức 1/3 - 1/7

Xem lời giải

Câu 6 trang 122 SGK Tin học 7

Thiết lập các điểm trên mặt phẳng theo tọa độ như hình 2.24.

Xem lời giải

Câu 7 trang 122 SGK Tin học 7

Mệnh đề nào sau đây là đúng nhất?

Xem lời giải

Câu 1 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến (hình 2.38).

Xem lời giải

Câu 2 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H (hình 2.39).

Xem lời giải

Câu 3 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I (hình 2.40).

Xem lời giải

Câu 4 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ hình bình hành ABCD (hình 2.41).

Xem lời giải

Câu 5 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC với ba đường trung trực cắt nhau tại điểm O.

Xem lời giải

Câu 6 trang 132 SGK Tin học 7

Sử dụng công cụ Đa giác để vẽ tam giác rồi vẽ các đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến.

Xem lời giải

Câu 7 trang 132 SGK Tin học 7

Vẽ tam giác ABC, vẽ các đường cao cắt nhau tại trực tâm H...

Xem lời giải

Câu 8 trang 132 SGK Tin học 7

Quan sát hình 2.43. Khẳng định sau là đúng hay sai? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 9 trang 133 SGK Tin học 7

Vì sao các hình được tạo trong GeoGebra được gọi là hình học động?

Xem lời giải

Câu 10 trang 133 SGK Tin học 7

Những đặc trưng nào là cơ bản nhất đối với các đối tượng của hình học động?

Xem lời giải

Câu 11 trang 133 SGK Tin học 7

Ngược lại với hình học động ta có hình học tĩnh...

Xem lời giải

Câu 12 trang 133 SGK Tin học 7

Có thể phát triển từ khái niệm hình học động tổng quát thành toán học động được không?...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác