Chương I. Chương trình bảng tính

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Bài 4 trang 56 SGK Tin học lớp 7

Thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng

Xem lời giải

Câu 1 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Em hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Khám phá màn hình làm việc của Excel

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Màn hình của Excel có những công cụ gi đặc trưng cho chương trình bảng tính?

Xem lời giải

Câu 4 trang 12 SGK Tin học lớp 7

Mở bảng chọn File, quan sát và đoán nhận tác dụng của các lệnh trên bảng chọn File...

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Tin học lớp 7

Khởi động Excel

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SGK Tin học lớp 7

Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô trên trang tính

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SGK Tin học lớp 7

Khởi động lại Excel và nhập dữ liệu trong bảng vào trang tính

Xem lời giải

Câu 1 trang 20 SGK Tin học 7

Khởi động chương trình bảng tính Excel. a) Quan sát và nhận biết các thành phần chính của trang tính...

Xem lời giải

Câu 2 trang 20 SGK Tin học 7

Nhận biết tác dụng của thanh công thức...

Xem lời giải

Câu 3 trang 21 SGK Tin học 7

Nhập nội dung Z500 vào hộp tên và nhấn phím Enter...

Xem lời giải

Câu 4 trang 21 SGK Tin học 7

Đổi tên trang tính: Thực hiện các bước chỉ dẫn trên hình 1.15 để đổi tên trang tính..

Xem lời giải

Câu 5 trang 21 SGK Tin học 7

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong khối đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 SGK Tin học lớp 7

Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SGK Tin học lớp 7

Thực hành chọn các đối tượng trên trang tính

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 SGK Tin học lớp 7

Mở bảng tính

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 SGK Tin học lớp 7

Nhập dữ liệu vào trang tính

Xem lời giải

Câu 1 trang 28 SGK Tin học 7

Khởi động Excel và tạo bảng tổng hợp chi phí thường xuyên hàng tháng của gia đình em tương tự như hình 1.19...

Xem lời giải

Câu 2 trang 28 SGK Tin học lớp 7

Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng C = 2 x 3.14 x R và diện tích bằng S = 3.14 x R^2...

Xem lời giải

Câu 3 trang 28 SGK Tin học lớp 7

Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác