Chương I. Chương trình bảng tính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 11 SGK Tin học lớp 7 Câu 1 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Em hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 11 SGK Tin học lớp 7 Câu 2 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Khám phá màn hình làm việc của Excel

Xem chi tiết
Câu 3 trang 11 SGK Tin học lớp 7 Câu 3 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Màn hình của Excel có những công cụ gi đặc trưng cho chương trình bảng tính?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 12 SGK Tin học lớp 7 Câu 4 trang 12 SGK Tin học lớp 7

Mở bảng chọn File, quan sát và đoán nhận tác dụng của các lệnh trên bảng chọn File...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 20 SGK Tin học 7 Câu 1 trang 20 SGK Tin học 7

Khởi động chương trình bảng tính Excel. a) Quan sát và nhận biết các thành phần chính của trang tính...

Xem chi tiết
Câu 2 trang 20 SGK Tin học 7 Câu 2 trang 20 SGK Tin học 7

Nhận biết tác dụng của thanh công thức...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 21 SGK Tin học 7 Câu 3 trang 21 SGK Tin học 7

Nhập nội dung Z500 vào hộp tên và nhấn phím Enter...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 21 SGK Tin học 7 Câu 4 trang 21 SGK Tin học 7

Đổi tên trang tính: Thực hiện các bước chỉ dẫn trên hình 1.15 để đổi tên trang tính..

Xem chi tiết
Câu 5 trang 21 SGK Tin học 7 Câu 5 trang 21 SGK Tin học 7

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong khối đó?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 28 SGK Tin học 7 Câu 1 trang 28 SGK Tin học 7

Khởi động Excel và tạo bảng tổng hợp chi phí thường xuyên hàng tháng của gia đình em tương tự như hình 1.19...

Xem chi tiết
Câu 2 trang 28 SGK Tin học lớp 7 Câu 2 trang 28 SGK Tin học lớp 7

Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng C = 2 x 3.14 x R và diện tích bằng S = 3.14 x R^2...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 28 SGK Tin học lớp 7 Câu 3 trang 28 SGK Tin học lớp 7

Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 29 SGK Tin học 7 Câu 4 trang 29 SGK Tin học 7

Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 36 SGK Tin học 7 Câu 1 trang 36 SGK Tin học 7

Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 36 SGK Tin học 7 Câu 2 trang 36 SGK Tin học 7

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4,3. Em hãy cho biết kết quả các công thức tính sau...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 36 SGK Tin học 7 Câu 3 trang 36 SGK Tin học 7

Khởi động Excel và mở bảng tính có tên Chi_phi_gia_dinh...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 36 SGK Tin học lớp 7 Câu 4 trang 36 SGK Tin học lớp 7

Hàm SUM được sử dụng rất thường xuyên, do đó chương trình bảng tính hiển thị sẵn lệnh AutoSum...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 50 SGK Tin học 7 Câu 1 trang 50 SGK Tin học 7

Khởi động Excel, nhập dữ liệu để có trang tính mới tương tự như hình 1.51a

Xem chi tiết
Câu 2 trang 50 SGK Tin học 7 Câu 2 trang 50 SGK Tin học 7

Để những thông tin quan trọng được tập trung, ta muốn dữ liệu trong cột D được di chuyển về ngay sau cột A...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 51 SGK Tin học 7 Câu 3 trang 51 SGK Tin học 7

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu: a) Sao chép dữ liệu từ ô E10 vào ô G12...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài