Bài 4 trang 56 SGK Tin học lớp 7


Đề bài

Bài 4: Thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng

    Mở bảng tính So_theo_doi_the_luc đã được lưu trong Bài thực hành 2. Thực hiện các thao tác chèn thêm hàng, thêm cột, điều chỉnh các hàng và cột để có trang tính tương tự như hình 1.57 dưới đây (thêm các cột Địa chỉ và Điện thoại vào sau cột Họ và tên). 

   Nhập dữ liệu vào các cột vừa chèn thêm và lưu bảng tính.

Lời giải chi tiết

 - Bước 1: Để mở bảng tính có tên So_theo_doi_the_luc , em mở thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp: 

 - Bước 2: Nháy chuột chọn cột sau cột muốn thêm (Đầu tiên thêm cột C: Địa chỉ): 

 - Bước 3: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home 

 - Bước 4: Thực hiện lại từ bước 1→ 3 đối với cột Điện thoại

- Bước 5: Nhập dữ liệu vào các ô tính: 

- Bước 6: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột để điều chỉnh độ rộng cột vừa khít với dữ liệu có trong cột: 

- Bước 7: Chèn thêm hàng (tương tự như cột): 

- Bước 8: Dùng con trỏ kéo thả để các hàng và cột có độ rộng như ý: 

- Bước 9: Lưu trang tính:

Mở bảng chọn File , chọn  để lưu thay đổi cuối cùng trong tệp bảng tính:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.