Bài 6. Định dạng trang tính

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
 • Câu 1 trang 52 SGK Tin học lớp 7

  Câu 1 trang 52 SGK Tin học lớp 7

  Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính.

 • Câu 2 trang 52 SGK Tin học 7

  Câu 2 trang 52 SGK Tin học 7

  Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính

 • Câu 3 trang 52 SGK Tin học 7

  Câu 3 trang 52 SGK Tin học 7

  Hãy nêu các bước để thực hiện việc: -Định dạng phông chữ trong ô tính -Tô màu nền cho các ô tính -kẻ đường biên của các ô tính

 • Câu 4 trang 52 SGK Tin học 7

  Câu 4 trang 52 SGK Tin học 7

  Giả sử 8 ô trong cột B của trang tính, từ hàng 3 đến hàng 10 có các số với hai chữ số sau dấu chấm thập phân. em hãy nêu các thao tác định dạng để các số đó được hiện thị như các số nguyên.

 • Câu 5 trang 52 SGK Tin học 7

  Câu 5 trang 52 SGK Tin học 7

  Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép nội dung ô A1 vào ô A3, em dự đoán xem sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

 • Câu 6 trang 52 SGK Tin học 7

  Câu 6 trang 52 SGK Tin học 7

  Ô A1 có trang tính có số 1.52, ô B1 có số 2.61. Số trang ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1, em sẽ nhận đc kết quả gì trong o đó?