Bài 3 trang 104 SGK Tin học lớp 7


Đề bài

Bài 3: Tạo biểu đồ và trình bày trang in

    Sử dụng trang tính Thong_ke được tạo và lưu trong Bài 2.

a, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ cột minh họa.

b, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ hình tròn minh họa.

c, Di chuyển các biểu đồ. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh kích thước,...

Lời giải chi tiết

 a) Tạo biểu đồ cột minh họa bình quân theo đầu người trung bình toàn xã của các xã trong vùng

Bước 1: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối B5:B12 và F5:F12:

Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ cột:

  → Kết quả:

Bước 3: Chỉnh sửa biểu đồ:

Ẩn bảng chú giải: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Legend  trong dải lệnh Layout và chọn None:

Chèn tên biểu đồ: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Chart Title  trong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:

Chèn đơn vị trên các trục: Chọn biểu đồ, chọn lệnh  trong dải lệnh Layout và nhấn vào mũi tên để thêm phần mở rộng và chọn lệnh mà em muốn.

-> Kết quả:

b. Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ hình tròn minh họa thu nhaaoj trung bình chung của cả vùng theo từng ngành.

Bước 1: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối C4:E4 và C13:E13:

Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh Pie  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ tròn:

 → Kết quả:

Bước 3: Thêm tên biểu đồ như hướng dẫn vẽ biểu đồ cột và chỉnh sửa cho hợp lí, kết quả:

 c. 1. Để di chuyển các biểu đồ, em giữ chuột vào biểu đồ và kéo thả biểu đồ tới vị trí muốn di chuyển:

2. Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

3. Điểu chỉnh kích thước các biểu đồ, vị trí của các dấu ngắt trang để có thể in hết vùng dữ liệu:

4. Lưu bảng tính: Em nháy chuột chọn nút Save  trên góc trên bên trái của cửa sổ Excel để lưu bảng tính:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.