Bài 1 trang 102 SGK Tin học lớp 7


Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in

Đề bài

Bài 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in

a. Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu vào trang tính

b. Nhập dữ liệu vào cột Đơn vị và cột Số lượng, thực hiện các điều chỉnh hàng và cột cần thiết, sau đó định dạng trang tính

c. Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng trang tính

d. Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng Tổng cộng

e. Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

Lời giải chi tiết

a. Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như hình 1.115a.

- Khởi động Excel bằng cách nháy đúp vào biểu tượng 

- Nhập dữ liệu vào trang tính

b. Nhập dữ liệu vào cột Đơn vị và cột Số lượng, thực hiện các điều chỉnh hàng và cột cần thiết, sau đó định dạng trang tính

- Nhập dữ liệu vào cột đơn vị và số lượng

- Điều chỉnh hàng, cột cần thiết sau đó định dạng trang tính như hình 1.115b, sử dụng các công cụ trong dải lệnh Home.

c. Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng để có trang tính như hình 1.115c.

Bước 1Sao chép dữ liệu

- Bôi đen đối tượng (ô/hàng/cột/khối trên trang tính) muốn sao chép

Trong trường hợp này là khối dữ liệu từ A3:D10

- Nhấn  trên dải lệnh Home

- Chọn vị trí muốn dán dữ liệu (Ví dụ ô A12), trỏ chuột vào đó và nhấn 

- Kết quả: Ta được bảng dữ liệu thứ 2

- Chọn tiếp ô A21 để dán bảng tính thứ 3, bằng cách nhấn 

- Kết quả như sau:

Bước 2Tiếp tục chỉnh sửa dữ liệu và định dạng để có trang tính như hình 1.115c

d. Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng Tổng cộng

Ta thấy, tổng số hiện vật sẽ bao gồm số hiện vật của Tổ 1 cộng với số hiện vật của Tổ 2.

Ví dụ: Sách giáo khoa

Tổng số sách giáo khoa = Số SGK của Tổ 1 + số SGK của Tổ 2

                          => D23 = D5 + D14

Nhập công thức vào ô D23 và ấn Enter. Sau đó, đặt con trỏ chuột vào góc dưới bên phải của ô D23 sao cho xuất hiện dấu , kéo chuột từ ô D23 đến ô D28:

 

Cuối cùng, ta có bảng kết quả sau:

e. Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

  → Kết quả:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí