Bài 4 trang 24 SGK Tin học lớp 7


Nhập dữ liệu vào trang tính

Đề bài

Bài 4: Nhập dữ liệu vào trang tính

Nhập thêm dữ liệu (hình 1.18)  vào bảng tính Danh_sach_lop_em. Sử dụng lệnh Save As trên bảng tính File để lưu bảng tính với tên mới So_theo_doi_the_luc

Lời giải chi tiết

Bước 1: Mở bảng tính Danh_sach_lop_em và nhập thêm dữ liệu như hình 1.18

Bước 2: Lưu bảng tính với tên mới

- Vào dải lệnh File => Save As

- Trong mục File Name, gõ tên mới So_theo_doi_the_luc, sau đó ấn Save. 


 Kết quả ta lưu được một thư mục mới với tên So_theo_doi_the_luc.

 

Lưu ý: sự khác nhau giữa Save và Save As:

- Công cụ Save sẽ lưu lại nội dung chỉnh sửa vào chính tệp đang chỉnh sửa.

Ví dụ: Tệp Danh_sach_lop_em ban đầu chỉ có STT và Họ tên, khi thêm dữ liệu "Ngày sinh", "Chiều cao", "Cân nặng" và ấn Save. Các dữ liệu mới thêm sẽ được lưu luôn vào Danh_sach_lop_em, mà không đổi tên tệp.

- Công cụ Save As cho phép ta lưu tệp với tên mới và thành một tệp mới. Mà tệp cũ là Danh_sach_lop_em không bị sửa đổi. 

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí