Câu 2 trang 121 SGK Tin học 7


Tính tổng hai đa thức P(x) + Q(x) biết...

Đề bài

Tính tổng hai đa thức \(P(x) + Q(x)\) biết: 

\(P\left( x \right) = {x^2}y - 2x{y^2} + 5xy + 3\,\,;\)\(\,\,Q\left( x \right) = 3x{y^2} + 5{x^2}y - 7xy + 2.\)

Lời giải chi tiết

- Bước 1: Đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập biểu thức \(P\left( x \right) = {x^2}y - 2x{y^2} + 5xy + 3\) rồi nhấn Enter, em sẽ được biểu thức \(P(x)\):

 - Bước 2: Đặt con trỏ chuột về ô CAS số 2 và nhập biểu thức \(Q\left( x \right) = 3x{y^2} + 5{x^2}y - 7xy + 2\) rồi nhấn Enter, em sẽ được biểu thức \(Q(x)\): 

 - Bước 3: Đặt con trỏ chuột về ô CAS số 3 và nhập biểu thức \(R(x) := P(x) + Q(x)\) rồi nhấn Enter, em sẽ được biểu thức \(R(x) = P(x) + Q(x)\):  

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí