Câu 5 trang 121 SGK Tin học 7


Tính giá trị gần đúng giá trị biểu thức 1/3 - 1/7

Đề bài

Tính giá trị gần đúng giá trị biểu thức \(\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{7}.\)

Lời giải chi tiết

 - Bước 1: Nháy chuột vào nút :

 - Bước 2: Đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập biểu thức 1/3 – 1/7 rồi nhấn Enter, em sẽ được giá trị gần đúng của biểu thức  \(\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{7}≈ 0.19\) như sau:

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí