Câu 4 trang 121 SGK Tin học 7


Tính P(1,1) biết P(x,y) = 2xy + x – y + 2.

Đề bài

Tính P(1, 1) biết P(x, y) = 2xy + x – y + 2.

Lời giải chi tiết

- Bước 1: Đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập biểu thức

    P(x, y): = 2*x*y + x – y + 2 rồi nhấn Enter, em sẽ được biểu thức P(x): 

 - Bước 2: Đặt con trỏ chuột về ô CAS số 2 và nhập P(1,1) rồi nhấn Enter, em sẽ được giá trị của P(1,1) = 4 với biểu thức P(x,y) = 2xy + x – y + 2: 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí