Câu 7 trang 122 SGK Tin học 7


Mệnh đề nào sau đây là đúng nhất?

Đề bài

 Mệnh đề nào sau đây là đúng nhất?

(A) Trong chế độ tính toán gần đúng, kết quả không bao giờ là chính xác tuyệt đối.

(B) Chế độ tính toán gần đúng là tính đúng nhưng làm tròn số theo số chữ số thập phân được hiển thị.

(C) Chế độ tính toán gần đúng trong GeoGebra luôn tính toán chính xác nhưng thể hiện kết quả là số thập phân.

Lời giải chi tiết

Trong các mệnh đề đã cho, mệnh đề đúng nhất là : "Chế độ tính toán gần đúng là tính đúng nhưng làm tròn số theo số chữ số thập phân được hiển thị".

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí