CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ

Bình chọn:
4.8 trên 111 phiếu
Câu 1 trang 34 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 34 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tốc độ của chất điểm dao động điều hoà cực đại khi

Xem chi tiết
Câu 4 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

a) Thử lại rằng :

Xem chi tiết
Câu 2 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng 0 khi

Xem chi tiết
Câu 3 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dao động điều hoà đổi chiều khi

Xem chi tiết
Câu 5 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 5 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phương trình dao động của một vật

Xem chi tiết
Câu 6 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 6 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một vật dao động điều hoà với biên độ A= 4cm và chu kì T = 2s.

Xem chi tiết
Câu 7 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 7 trang 35 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một vật nặng treo vào một lò xo làm cho nó dãn ra 0,8 cm.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tìm chiều dài của con lắc đơn có chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường g =9,8 m/s2.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây

Xem chi tiết
Câu 5 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 5 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một vật rắn có khối lượng

Xem chi tiết
Câu 2 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một vật có khối lượng 750g dao động điều hoà

Xem chi tiết
Câu 3 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc đơn ở một vị trí bất kì

Xem chi tiết
Câu 4 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào định luật bảo toàn cơ năng, tính :Dựa vào định luật bảo toàn cơ năng, tính :

Xem chi tiết
Câu 2 trang 56 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 56 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách 8m lại có một cái mô nhỏ.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 60 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 60 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai dao động cơ điều hoà cùng phương, cùng tần số góc

Xem chi tiết
Câu 3 trang 60 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 60 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dùng công thức lượng giác (tổng của hai cosin)

Xem chi tiết
Câu 3 trang 65 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 65 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại cùng một địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc đơn A dao động được

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài