CHƯƠNG VII . LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Câu C1 trang 222 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nếu chiếu tia tử ngoại

Xem chi tiết

Câu C2 trang 224 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe

Xem chi tiết

Câu C3 trang 224 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại sao

Xem chi tiết

Câu C4 trang 224 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hãy chứng tỏ rằng

Xem chi tiết

Câu 1 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại

Xem lời giải

Câu 2 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Xem lời giải

Câu 3 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để gây ra hiện tượng

Xem lời giải

Câu 4 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Với một bức xạ

Xem lời giải

Câu 5 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính vận tốc ban đầu cực đại

Xem lời giải

Câu C1 trang 226 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hãy tính năng lượng

Xem lời giải

Câu C2 trang 227 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo bạn, trong chùm sáng màu đỏ có mấy loại phôtôn ?

Xem lời giải

Câu C3 trang 227 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Giải thích tại sao

Xem chi tiết

Câu C4 trang 228 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Vận dụng công thức

Xem chi tiết

Câu C5 trang 228 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo bạn, sóng và hạt có đặc điểm gì khác biệt nhau ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo giả thuyết lượng tử

Xem lời giải

Câu 2 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

Xem lời giải

Câu 3 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện là

Xem lời giải

Câu 4 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chiếu một chùm ánh sáng

Xem lời giải

Câu 5 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chiếu vào catôt

Xem lời giải

Câu C1 trang 233 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu đặc điểm giống nhau

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất