CHƯƠNG VII . LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Câu 1 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại

Xem chi tiết
Câu 2 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Xem chi tiết
Câu 3 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để gây ra hiện tượng

Xem chi tiết
Câu 4 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Với một bức xạ

Xem chi tiết
Câu 5 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 5 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính vận tốc ban đầu cực đại

Xem chi tiết
Câu C1 trang 226 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C1 trang 226 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hãy tính năng lượng

Xem chi tiết
Câu C2 trang 227 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C2 trang 227 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo bạn, trong chùm sáng màu đỏ có mấy loại phôtôn ?

Xem chi tiết
Câu C5 trang 228 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C5 trang 228 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo bạn, sóng và hạt có đặc điểm gì khác biệt nhau ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo giả thuyết lượng tử

Xem chi tiết
Câu 2 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

Xem chi tiết
Câu 3 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chiếu một chùm ánh sáng

Xem chi tiết
Câu 5 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 5 trang 229 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chiếu vào catôt

Xem chi tiết
Câu 1 trang 236 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 236 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

Xem chi tiết
Câu 2 trang 236 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 236 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là

Xem chi tiết
Câu 3 trang 236 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 236 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

Xem chi tiết
Câu C1 trang 239 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C1 trang 239 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng

Xem chi tiết
Câu 1 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trạng thái dừng của một nguyên tử là

Xem chi tiết
Câu 2 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Ở trạng thái dừng, nguyên tử

Xem chi tiết
Câu 3 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dãy Ban-me ứng với sự chuyển

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài