CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu
Câu C1 trang 263 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính bán kính của hạt nhân

Xem lời giải

Câu C2 trang 263 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính khối lượng riêng của hạt nhân

Xem lời giải

Câu C3 trang 264 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Câu C4 trang 264 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Biết khối lượng của hạt nhân heli

Xem lời giải

Câu C5 trang 265 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Xem lời giải

Câu 1 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi

Xem lời giải

Câu 2 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa

Xem lời giải

Câu 3 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đơn vị khối lượng nguyên tử là

Xem lời giải

Câu 4 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Năng lượng liên kết của một hạt nhân

Xem lời giải

Câu 5 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Xem lời giải

Câu 6 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli.

Xem lời giải

Câu C1 trang 268 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cho tia phóng xạ ( phát ra từ một mẫu chất phóng xạ) đi qua từ trường (hoặc điện trường giữa hai bản tụ điện tích điện),

Xem lời giải

Câu 1 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

Xem lời giải

Câu 2 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cho các tia anpha, bêta và gamma bay qua khoảng không gian giữa hai bản cực của một tụ điện thì

Xem lời giải

Câu 3 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

Xem lời giải

Câu 4 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Chất phóng xạ pôlôli

Xem lời giải

Câu 5 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính khối lượng pôlôni

Xem lời giải

Câu C1 trang 275 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên.

Xem lời giải

Câu C2 trang 275 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học.

Xem lời giải

Câu C3 trang 275 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất