Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu
Câu C1 trang 147 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu cấu tạo

Xem lời giải

Câu C2 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Giải thích tại sao

Xem lời giải

Câu C3 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu quy ước tính

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu C4 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào công thức

Xem lời giải

Câu C5 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dung kháng của tụ điện

Xem lời giải

Câu C6 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Độ tự cảm của một cuộn dây

Xem lời giải

Câu C7 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Vì sao

Xem lời giải

Câu C8 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nguyên nhân nào

Xem lời giải

Câu C9 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại sao

Xem lời giải

Câu C10 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào công thức

Xem lời giải

Câu 1 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để tăng dung kháng

Xem lời giải

Câu 2 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem lời giải

Câu 3 trang 152 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cường độ dòng điện

Xem lời giải

Câu 4 trang 152 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Mắc tụ điện

Xem lời giải

Câu 5 trang 152 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Điện áp giữa hai bản tụ điện

Xem lời giải

Câu 6 trang 152 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Mắc cuộn cảm thuần

Xem lời giải