CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Câu C1 trang 186 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

So sánh

Xem chi tiết

Câu C2 trang 188 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Có thể dựa vào công thức

Xem chi tiết

Câu 1 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hiện tượng tán sắc xảy ra

Xem chi tiết

Câu 2 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một chùm ánh sáng đơn sắc

Xem chi tiết

Câu C1 trang 192 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

So sánh

Xem chi tiết

Câu C2 trang 192 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm

Xem chi tiết

Câu C3 trang 192 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nếu thay cho việc rạch hai khe

Xem chi tiết

Câu C4 trang 192 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khi chắn một trong hai khe

Xem chi tiết

Câu 1 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để hai sóng có cùng tần số

Xem chi tiết

Câu 2 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai sóng cùng tần số

Xem chi tiết

Câu C1 trang 194 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ

Xem chi tiết

Câu C2 trang 195 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính khoảng vân

Xem lời giải

Câu C3 trang 195 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm giao thoa

Xem lời giải

Câu 1 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để hai sóng sáng kết hợp

Xem lời giải

Câu 2 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khoảng cách i giữa hai vân sáng

Xem lời giải

Câu 3 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

Xem chi tiết

Câu 4 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng

Xem lời giải

Câu 5 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai khe trong thí nghiệm Y - âng

Xem lời giải

Câu C1 trang 202 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cơ thể ta có thể phát ra

Xem chi tiết

Câu C2 trang 203 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Điều chỉnh cho ngọn lửa bếp ga

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất