CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Câu C2 trang 195 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C2 trang 195 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính khoảng vân

Xem chi tiết
Câu C3 trang 195 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C3 trang 195 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm giao thoa

Xem chi tiết
Câu 1 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để hai sóng sáng kết hợp

Xem chi tiết
Câu 2 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khoảng cách i giữa hai vân sáng

Xem chi tiết
Câu 4 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng

Xem chi tiết
Câu 5 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 5 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai khe trong thí nghiệm Y - âng

Xem chi tiết
Câu 1 trang 205 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 205 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khi tăng dần nhiệt độ

Xem chi tiết
Câu 2 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Quang phổ vạch được phát ra khi

Xem chi tiết
Câu 3 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho

Xem chi tiết
Câu 4 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sự đảo (hay đảo sắc) vạch quang phổ là

Xem chi tiết
Câu 1 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tia hồng ngoại được phát ra

Xem chi tiết
Câu 2 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

Xem chi tiết
Câu 3 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tia tử ngoại được phát ra

Xem chi tiết
Câu 4 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tia tử ngoại

Xem chi tiết
Câu 1 trang 213 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 213 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tia Rơn - ghen

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài