CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu
Câu C1 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Căn cứ vào hình 26.2 SGK

Xem lời giải

Câu C2 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tần số f và chu kì dao động T

Xem lời giải

Câu C3 trang 144 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Công suất toả nhiệt

Xem lời giải

Câu C4 trang 145 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu ví dụ

Xem lời giải

Câu 1 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

Xem lời giải

Câu 2 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu nào sau đây đúng

Xem lời giải

Câu 3 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dòng điện chạy trên một đoạn

Xem lời giải

Câu 4 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một dòng điện xoay chiều

Xem lời giải

Câu C1 trang 147 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu cấu tạo

Xem lời giải

Câu C2 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Giải thích tại sao

Xem lời giải

Câu C3 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu quy ước tính

Xem lời giải

Câu C4 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào công thức

Xem lời giải

Câu C5 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dung kháng của tụ điện

Xem lời giải

Câu C6 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Độ tự cảm của một cuộn dây

Xem lời giải

Câu C7 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Vì sao

Xem lời giải

Câu C8 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nguyên nhân nào

Xem lời giải

Câu C9 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại sao

Xem lời giải

Câu C10 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào công thức

Xem lời giải

Câu 1 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để tăng dung kháng

Xem lời giải

Câu 2 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất