CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu
Câu C1 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C1 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Căn cứ vào hình 26.2 SGK

Xem chi tiết
Câu C2 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C2 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tần số f và chu kì dao động T

Xem chi tiết
Câu C3 trang 144 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C3 trang 144 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Công suất toả nhiệt

Xem chi tiết
Câu C4 trang 145 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C4 trang 145 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu ví dụ

Xem chi tiết
Câu 1 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

Xem chi tiết
Câu 2 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu nào sau đây đúng

Xem chi tiết
Câu 3 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dòng điện chạy trên một đoạn

Xem chi tiết
Câu 4 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một dòng điện xoay chiều

Xem chi tiết
Câu C1 trang 147 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C1 trang 147 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu cấu tạo

Xem chi tiết
Câu C2 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C2 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Giải thích tại sao

Xem chi tiết
Câu C3 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C3 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu quy ước tính

Xem chi tiết
Câu C4 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C4 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào công thức

Xem chi tiết
Câu C5 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C5 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dung kháng của tụ điện

Xem chi tiết
Câu C6 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C6 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Độ tự cảm của một cuộn dây

Xem chi tiết
Câu C7 trang 149  SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C7 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Vì sao

Xem chi tiết
Câu C8 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C8 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nguyên nhân nào

Xem chi tiết
Câu C9 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C9 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại sao

Xem chi tiết
Câu C10 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C10 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào công thức

Xem chi tiết
Câu 1 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để tăng dung kháng

Xem chi tiết
Câu 2 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài