CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Câu 1 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ không đổi là 94 rad/s.

Xem lời giải

Câu 2 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu quay tròn

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Một điểm ở trên vật rắn cách trục quay một khoảng R.

Xem lời giải

Câu 4 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Bánh đà của một động cơ từ lúc khởi động đến lúc đạt tốc độ góc 140 rad/s phải mất 2s.

Xem lời giải

Câu 5 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5 rad/s. Sau 5s, tốc độ góc của nó tăng lên 7 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là

Xem lời giải

Câu 6 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Rôto của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 3 000 vòng. Trong 20s, rôto quay được một góc bằng bao nhiêu ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Một cánh quạt của máy phát điện bằng sức gió có đường kính 8m, quay đều với tốc độ 45 vòng/ phút. Tính tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành của cánh quạt.

Xem lời giải

Câu 8 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Tại thời điểm t=0, một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục gia tốc góc không đổi. Sau 5s nó quay được một góc 25 rad. Tính tốc độ góc và gia tốc góc của bánh xe tại thời điểm t=5s.

Xem lời giải

Câu 1 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định.

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m.

Xem lời giải

Câu 3 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào

Xem lời giải

Câu 4 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m

Xem lời giải

Câu 6 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính R = 0,5m

Xem lời giải

Câu 7 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một ròng rọc có bán kính 20cm

Xem lời giải

Câu 8 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định

Xem lời giải

Câu 1 trang 17 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một vật có momen quán tính

Xem lời giải

Câu 2 trang 17 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I2 đang quay đồng trục

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một người đứng trên một chiếc ghế đang quay

Xem lời giải

Câu 4 trang 17 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính R= 0,5m

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất