CHƯƠNG III. SÓNG CƠ

Bình chọn:
4.7 trên 97 phiếu
Câu 1 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sóng cơ là

Xem chi tiết

Câu 2 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Bước sóng là

Xem chi tiết

Câu 3 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một sóng có tần số 1 000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s

Xem lời giải

Câu 4 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình

Xem lời giải

Câu 1 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng

Xem chi tiết

Câu 3 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trên một sợi dây dài 40m có sóng dừng, người ta quan sát thấy có 4 bụng sóng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một dây có một đầu bi kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số 600 Hz.

Xem lời giải

Câu 1 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Điều kiện để có giao thoa sóng là

Xem chi tiết

Câu 2 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai sóng kết hợp là

Xem chi tiết

Câu 3 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

Xem chi tiết

Câu 4 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong một thí nghiệm tạo vân giao thoa của sóng mặt nước

Xem lời giải

Câu 1 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem chi tiết

Câu 3 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tai con người có thể nghe được những âm ở mức cường độ âm trong khoảng

Xem chi tiết

Câu 4 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra thì

Xem chi tiết

Câu 5 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hộp cộng hưởng có tác dụng

Xem chi tiết

Câu 6 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tiếng la hét 80 dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm 20 dB?

Xem lời giải

Câu 7 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động

Xem lời giải

Câu 1 trang 101 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hiệu ứng Đốp - ple gây ra hiện tượng gì sau đây?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất