Câu 5 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao


Hai khe trong thí nghiệm Y - âng

Đề bài

Bài 5. Hai khe trong thí nghiệm Y - âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6\mu m\). Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Hãy xác định tính chất của vân giao thoa tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm và  tại điểm N cách vân sáng trung tâm 1,8 mm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng biểu thức xác định vị trí vân sáng, vân tối:

+ Vân sáng: \(x_s=ki\)

+ Vân tối: \(x_t=(k+\dfrac{1}{2})i\)

- Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: \(i=\dfrac{\lambda D}{a}\)

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm giao thoa Y-âng : \(a = 3\) (mm);\(\lambda = 0,6(\mu m);D = 2(m)\)

Khoảng vân giao thoa :\(i = \displaystyle{{\lambda D} \over a} = {{0,{{6.10}^{ - 6}}.2} \over {{{3.10}^{ - 3}}}} = 0,{4.10^{ - 3}}(m) = 0,4(mm)\)

\(\displaystyle{{{x_M}} \over i} = {{1,2} \over {0,4}} = 3 \Leftrightarrow {x_M} = 3i\) , \(M\) thuộc vân sáng bậc 3.

\(\displaystyle{{{x_N}} \over i} = {{1,8} \over {0,4}} = 4,5 \Leftrightarrow {x_N} = 4,5i\), \(N\) thuộc vân tối thứ 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài