Câu 5 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao


Hai khe trong thí nghiệm Y - âng

Đề bài

Bài 5. Hai khe trong thí nghiệm Y - âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6\mu m\). Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Hãy xác định tính chất của vân giao thoa tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm và  tại điểm N cách vân sáng trung tâm 1,8 mm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng biểu thức xác định vị trí vân sáng, vân tối:

+ Vân sáng: \(x_s=ki\)

+ Vân tối: \(x_t=(k+\dfrac{1}{2})i\)

- Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: \(i=\dfrac{\lambda D}{a}\)

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm giao thoa Y-âng : \(a = 3\) (mm);\(\lambda = 0,6(\mu m);D = 2(m)\)

Khoảng vân giao thoa :\(i = \displaystyle{{\lambda D} \over a} = {{0,{{6.10}^{ - 6}}.2} \over {{{3.10}^{ - 3}}}} = 0,{4.10^{ - 3}}(m) = 0,4(mm)\)

\(\displaystyle{{{x_M}} \over i} = {{1,2} \over {0,4}} = 3 \Leftrightarrow {x_M} = 3i\) , \(M\) thuộc vân sáng bậc 3.

\(\displaystyle{{{x_N}} \over i} = {{1,8} \over {0,4}} = 4,5 \Leftrightarrow {x_N} = 4,5i\), \(N\) thuộc vân tối thứ 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.