CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu
Câu C4 trang 276 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C4 trang 276 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân tạo do hai ông bà Giô- li- ô Quy- ri thực hiện năm 1934. Cho biết hạt nhân có Z = 14 là hạt nhân silic (Si).

Xem chi tiết
Câu C5 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C5 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani

Xem chi tiết
Câu 1 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Câu 1 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.

Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia

Xem chi tiết
Câu 2 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Câu 2 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.

Trong dãy phân rã phóng xạ

Xem chi tiết
Câu 3 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Câu 3 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.

Xác định hạt X trong các phản ứng sau đây ;

Xem chi tiết
Câu 4 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Câu 4 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.

Cho phản ứng hạt nhân :

Xem chi tiết
Câu 1 trang SGK 287 Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang SGK 287 Vật Lý 12 Nâng cao

Sự phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng

Xem chi tiết
Câu 2 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

Xem chi tiết
Câu 3 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Gọi k là hệ số nhân nơtron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Xét phản ứng phân hạch urani

Xem chi tiết
Câu C1 trang 288 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu C1 trang 288 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng toả ra khi 1 kg heli được tạo thành theo phản ứng (57.2) cho biết

Xem chi tiết
Câu 1 trang 289 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 289 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

Xem chi tiết
Câu 2 trang 289 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 289 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phản ứng phân hạch và phản ứng nhệt hạch là hai hai phản ứng trái ngược nhau vì

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài